Fast Hotel in Bordeaux

Fasthôtel Bordeaux Eysines

Tel : 05 56 57 53 14

Akena - Bordeaux La Brède

Tel : 05 57 71 32 65

Fasthôtel Bordeaux Artigues

Tel : 05 56 40 13 30

The City of Bordeaux